"(...) najpiękniejsze,
co mogło się
przydarzyć tej ziemi,
to chrześcijaństwo."

 

Joseph Ratzinger - filozof,teolog,duszpasterz

Joseph Ratzinger
filozof, teolog, duszpasterz

wydawca: Salwator, Kraków 2008
Teologia, rozmowa o Bogu i człowieku

Teologia
rozmowa o Bogu i człowieku

spis treściwydawca: KUL, Lublin 2008
Wędrówki, rekolekcje, blask

Wędrówki, rekolekcje, blaskspis treściwydawca: Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2006O teologii dzisiaj

O teologii dzisiaj

zadania, piękno, przyszłość

spis treściwydawca: Bernardinum 2006Cień rzeczy duchowych

Cień rzeczy duchowych

i o nich rozmowy

spis treści
wstęp


wydawca: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2005Bóg w naszych czasach

Bóg w naszych czasach

Ks Jerzy Szymik
i 40 jego Studentów
oraz Abp. Józef Życiński


spis treści
wstęp
o autorach

wydawca: Księgarnia Św. Jacka 2005Jak Ślązak z Bułgarem

Jak Ślązak z Bułgarem,
czyli patchwork prowincjonalny

Ks. Jerzy Szymik, Alina Petrowa-Wasilewicz


wydawca: Księgarnia Św. Jacka, 2005W Światłach Wcielenia

W Światłach Wcielenia
Chrystologia kultury

zobacz spis treści

fragment prezentacji książki podczas promocji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

wydawca: Księgarnia Św. Jacka, Apostolicum 2004Na początku było Słowo

Na początku było Słowo

60 homilii, kazań, konferencji,
notatek na ambonę

predmowa: abp. Józef Życiński

wydawca: Księgarnia Św. Jacka, Apostolicum 2004Dziennik Pszowski

Dziennik Pszowski

44 kartki
o ludziach,
miejscach,
Śląsku
i tęsknocie

wydawca: Księgarnia Św. Jacka 2004Wszystko zjednoczyć w Chrystusie

Wszystko zjednoczyć w Chrystusie

Teologia, poezja, życie

wydawca: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna 2003Akropol z hołdy czyli teologia Śląska

Akropol z hołdy czyli teologia Śląska

25 rozmów z księdzem Jerzym Szymikiem
o Śląsku i teologii,
o poezji i kapłaństwie,
o Pszowie i podróżach,
o życiu i naszym świecie

wydawca: Księgarnia św. Jacka 2002Ciągle tonę i chwytam Jezusa

Ciągle tonę i chwytam Jezusa

Z abp Damianem Zimoniem rozmawiają
Alina Petrowa-Wasilewicz i ks. Jerzy Szymik

wydawca: Księgarnia św. Jacka 2002Teologia na początek wieku


Teologia na początek wieku

wydawca: Księgarnia św. Jacka 2001Między ziemą a niebem

Między ziemią a niebem - notatki i wiersze z podróży

wydawca: Księgarnia św. Jacka 2001Eseje o nadziei

Eseje o nadziei

wydawca: Wydawnoctwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej "TUM" Wrocław 2001O cudzie Wcielenia

O cudzie Wcielenia
czyli o tym,
że Bogu i człowiekowi
cudownie jest być razem

wydawca: Księgarnia Św Jacka, Katowice 2000Być dla czyli myśleć sercem

Być dla czyli myśleć sercem

Z księdzem biskupem Alfonsem Nossolem rozmawia ksiądz Jerzy Szymik

wydawca: Księgarnia św. Jacka, Katowice 1999Teologia w krainie pepsi-coli

Teologia w krainie pepsi-coli

Od teologii-nauki do teologii-mądrości

wydawca: Biblioteka "Więzi", Warszawa 1999Zapachy, Obrazy, Dżwięki

Zapachy, obrazy, dżwięki - Wybór esejów i rozmów

wydawca: Księgarnia Św Jacka, Katowice 1999Kocham teologię! Dlaczego ?

Kocham teologię! Dlaczego ?

wybór publicystyki

wydawca: Księgarnia Św Jacka, Katowice 1998Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza


Problem teologicznego wymiaru
dzieła literackiego Czesława Miłosza

wydawca: Księgarnia św. Jacka 1996W poszukiwaniu teologicznej głębii literatury

W poszukiwaniu teologicznej głębii literatury


Literatura piękna jako
locus theologicus

wydawca: Księgarnia św. Jacka 1994Katolicki Uniwersytet Lubelski - 75 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie

Katolicki Uniwersytet Lubelski
- 75 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie


Album Jubileuszowej wystawy

wydawca: Redakcja Wydawnictw KUL 1994

Designed by:
   do góry

http://www.jerszym.katowice.opoka.org.pl    2012