Piękna Pani


| Pieśń do Matki Boskiej Pszowskiej Uśmiechniętej | Pieśń do Matki Bożej Rudzkiej Pokornej |


         "Piękna Pani" to cytat, oczywiście. I to z wielu pochodzący źródeł. Taki tytuł nosi - na przykład - dwudziesty trzeci, ostatni punkt "Traktatu teologicznego" Czesława Miłosza. Ale wcześniej tak mówiły o Matce Bożej dzieci z Fatimy, Lourdes, La Salette i innych miejsc objawień maryjnych XIX i XX wieku. Zwyczaj kończenia dokumentów doktrynalno-teologicznych inwokacją do Pięknej Pani jest też stałym elementem chrześcijańskiej tradycji. Nie znajdziemy ani jednej encykliki czy adhortacji Jana Pawła II, które nie zawierałyby mariologicznego finału.
         Naśladując powyższe, nie tracę poczucia proporcji. Ale jeśli "Błękit" jest moim "abrahamicznym" listem włożonym w butelkę i rzuconym do oceanu (jakkolwiek je rozumieć), to chcę, aby dwa ostatnie wiersze zapisane były zgłoską najbardziej błękitną. Ornaty na maryjne święta są wszak najintensywniej niebieskie.
         Pszów i Rudy leżą na Śląsku. Pszowska Madonna czczona jest jako Uśmiechnięta, Rudzka – jako pokorna. Oba obrazy stare, niezwykłe, piękne... I kto wie, czy nie na tym właśnie nie polega poezja i poszukiwanie błękitu: na uczeniu się radości pokory i pokory radości w Jej wersji. Nie wątpię bowiem: Pani "piękno zbawi świat".
Pieśń do Matki Boskiej Pszowskiej Uśmiechniętej
z okazji koronacji 8 września 2002 roku

         "piękno zbawi świat"

                           Jan Paweł II, List do artystów, kwiecień 1999 r.

1.
Królową jesteś nad doliną Odry.
I złotym kluczem do Morawskiej Bramy.
Dla ziemi śląskiej Boskim darem szczodrym.
Twój uśmiech leczy wszystkie serca rany.


Refren:
Niepokalana Bogurodzico,
Tyś Wniebowzięta, wierna Dziewico.
Płaszczem uśmiechu broń Śląsk przed złem,
O, Pszowska Pani, zbaw nas pięknem Twym.


2.
Pomiędzy Śnieżką a szczytami Karpat,
Łaskami słyniesz i otuchę dajesz,
Że w życiu ważna i Maria, i Marta.
Madonno Pszowska, co nam, grzesznym, przajesz.

3.
Ojcowie nasi, kiedyś, z Częstochowy,
Twój obraz nieśli - znak jasny ich wiary.
I odtąd jesteś tak jak słup morowy
Na pszowskim wzgórzu. Skąd rozsiewasz dary.

    Pszów, 16 lipca 2002 r.
Pieśń do Matki Bożej Rudzkiej Pokornej

1.
Nad Rudami, Matko, z gwiazd płaszcz rozpościerasz,
błogosławisz ziemi, dobro w ludziach wspierasz.
Przyczyno radości, wyproś żal prawdziwy,
Niech nam płacz nad grzechem da Syn litościwy.


Refren:
Śpiewajmy Pokornej sercem i ustami:
bądź nam Matką wierną i módl się za nami.


2.
Pełnić Jego wolę Twoim szczęściem było,
Pańską Służebnicą być Ci wystarczyło.
Ucz nas tej mądrości z pokory płynącej,
Ty, troskliwa Matko, Boga nam rodząca.


3.
Zdrowaś bądź, Maryjo, najczystsza Dziewico,
Słynąca łaskami, można Powiernico.
Niech się Ruda cieszy prawdziwym pokojem,
Ty króluj nad Śląskiem wraz z Synaczkiem Twoim.

    Pszów, 19 grudnia 2002 r.


| do góry | powrót |